Du visar för närvarande Förklaring till förkortningarna

Förklaring till förkortningarna

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:IT, IKT, MIK

IT – betyder informationsteknik, på engelska information technology. IT är även ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation.

IKT – Förkortningen IKT står för information kommunikation teknik, på engelska ICT information and communication technology. IKT är den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor.

MIK Medie- och informationskunnighet  är ett samlingsbegrepp för de kompetenser som gör att människor kan hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper.