Kategori: IT, IKT, MIK

Att jobba som IKT-utvecklare är ett spännande jobb, man vet aldrig vilka utmaningar man möts av

Förklaring till förkortningarna

IT – betyder informationsteknik, på engelska information technology. IT är även ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. IKT – Förkortningen IKT står för information kommunikation teknik, på engelska ICT information and communication technology. IKT är den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor. MIK – Medie- […]