Etikett: IKT

Förklaring till förkortningarna

IT – betyder informationsteknik, på engelska information technology. IT är även ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. IKT – Förkortningen IKT står för information kommunikation teknik, på engelska ICT information and communication technology. IKT är den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor. MIK – Medie- […]